Wednesday, March 10, 2021

3 tahun lampu tidak bernyala

 Assalamualaikum Wa Rahmatullah,

(May Peace and Mercy of ALLAH Be Upon You)
Terima kasih kepada Pengarang, ruangan Forum, akhbar Utusan Malaysia, kerana telah sudi menyiarkan penulisan saya. Ia telah disiarkan pada Rabu, 10 Mac 2021.

Rabu, 26 Rejab 1442H


No comments:

Post a Comment